Kartlägg

Inkludera

Lyssna In

Skapa Struktur

Paketera

Ge Ansvar

I kommunen ska medborgare leva, bo & verka. Den behöver vara attraktiv, nära & hållbar. Dags att förverkliga.

Kommunförbättra är bryggan mellan politik, tjänstemän och medborgare. Målet är alltid att hitta gemensam grund för förbättringsarbete. Det vet vi ger de allra bästa resultaten.

På politisk nivå arbetar vi med kommunens övergripande identitet, vision och riktningsarbete. Vi hjälper till att bygga varumärket för en attraktiv positionering – en kommun i framkant.

På förvaltningsnivå arbetar vi med att utveckla service. En upplevd känsla av service ska vara konkurrensmässig och genomsyra allt arbete som kommunens medborgare möter.

Med kommunens invånare arbetar vi med delaktighet. Vi utgår från egna och vedertagna modeller för förändring som inkluderar medborgarna från behov, till idé och genomförande.

Hjärta

Vi är bara intresserade av att skapa förändring som förenar medborgarnas vilja med politikens visioner och tjänstepersonernas möjligheter att kunna förvalta och erbjuda bästa tänkbara service.

Hjärna

Vi kombinerar tidigare framgångar med nytänkande för att ni ska kunna växa som kommun och i verksamhet. Ni får nyskapande perspektiv på era framtidsvisioner och förändringsarbeten.

Livscykel

Vi arbetar med kommuner som vill växa eller förändra, som lever. Vårt engagemang innebär att vi tror på att er kommun ständigt vill förbättra. Gör du som du alltid har gjort, får du det du alltid har fått.

Tjänster

Vi erbjuder alltifrån strategisk rådgivning till verksamhets- och affärsutveckling, identitetsarbete och innovationsledning över kommunens förvaltnings- och verksamhetsområden.

Hur viktig är er kommun?