Tvärsektoriellt

För kommuner i framkant

Kommuner behöver

civilsamhället. Här

finns vår resurswebb.

Kommuner och offentlig sektor associeras ofta med byråkrati, struktur och tröghet. Vi har insett att vi behöver ta stöd från det mer snabbfotade idéburna, ständigt med örat mot marken. Därför har vi här lagt ut mallar som vi funnit online, som kan vara intressanta för ideella föreningar i start- eller tillväxtskede.

Idag finns flera större aktörer som mottar stöd, medan många av de mindre blir utan. Syftet är att dela formaliamallar för att underlätta, både i uppstarten och inför ansökan. Förhoppningen är att kunna bidra till en demokratisering av finansieringen som går till ideella, som stöd samt med positiva ringar-på-vattnet-effekter även för den lokala kommunen.

Mallarna är gratis att använda och finns via länkar bredvid. I vissa mallar finns exempeltexter eller delar av exempeltexter, delvis förberett för att söka bidrag från fonder och stiftelser. Det är såklart alltid viktigt att hitta fram till de formuleringar som är gällande för just er. Både verksamheten som ni bedrivit och planerna framåt.

Observera att eftersom det inte är vi som har tagit fram mallarna kan vi inte ta ansvar för dokumentens innehåll.

mall_årsmötesprotokoll

mall_stadgar

mall_styrelsemötesprotokoll

mall_förenklat årsbokslut

Enskilda bidragsgivare som vi kan rekommendera är t.ex. Arvsfonden, Postkodsstiftelsen, era egna regioner och såklart hos kommunen. Länsstyrelsen har även omfattande databas för fler fonder och stiftelser som kan vara relevanta för just er. Kom ihåg att söka utifrån Er verksamhets behov, målgrupp och inriktning.

(Tidigare mallar hos Arvsfonden har uppdaterats och återfinns bäst på Arvsfondens webb. Våra budgetexempel m.m. har därför tagits bort.)

Väl mött!